Telefon: 48 13 77 87 | Web: www.aege.no | E-post: harald.skuseth@aege.no | |

Velkommen:

Velkommen til vår hjemmeside!

 

Æge AS tilbyr finansiell-, strategisk- og andre rådgivningstjenester overfor sjømatnæringen og andre næringer. Målsettingen er å bidra til å bedre konkurranseevnen og verdiskapningen for våre kunder ved å tilby rådgivningstjenester basert på flere års bransjekompetanse, transaksjonserfaring, gjennomførte industrianalyser og bransjenettverk.

 

Vi har publisert endel artikler som dere kan laste ned her.
 

Kredittinformasjon