Tjenester

icon

Bistand ved due dilligence

Bistand ved due diligence

Due diligence er en revisjon av en potensiell investering, et produkt eller en potensiell kjøper, for å bekrefte alle fakta.

 

Det som kommer frem her gjør at man får et klarere bilde av omstendighetene rundt en kjøpsprosess, noe som igjen brukes som beslutningsgrunnlag for om kjøperen ønsker å gå videre i prosessen. Due diligence gir en trygghet mellom kjøpende og selgende part.


Æge kan bistå med både finansiell og kommersiell due diligence. Ved en finansiell due diligence tar vi ofte utgangspunkt i selskapets regnskap og sammenligner med historiske data og tall fra lignende selskaper. En kommersiell due diligence ser på trender og muligheter i markedet, og hjelper kjøperen avgjøre selskapets strategiske posisjon.