Tjenester

icon

Bistand ved finansiering

Bistand ved finansiering

Æge bistår ved både egenkapitalfinansiering og gjeldsfinansiering.

 

Bedrifter trenger å skaffe kapital for å kunne starte opp eller utvide sin virksomhet. Finansiell struktur og likviditet henger nøye sammen, og manglende likviditet blir ofte sett på som en av de største årsakene til at konkurser oppstår. Det er derfor viktig at bedriftseiere vet hvilke hensyn de må ta når de skal planlegge finansiering av sin virksomhet. Ta kontakt så finner vi den optimale løsningen for din bedrift.


Egenkapitalfinansiering:

 

  • Rettede emisjoner (private equity)
  • Ansvarlige lån (public subordinated debt)
  • Obligasjonslån (high yield)


Gjeldsfinansiering

 

  • Kortsiktig finansiering bank
  • Langsiktig bankfinansiering
  • Kortsiktig driftsfinansiering bank:
  • Leasing
  • Factoring