Tjenester

icon

Finansiell restrukturering

Finansiell restrukturering

Mange tenker på refinansiering når det er snakk om finansiell restrukturering, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

 

Finansiell restrukturering kan føre til forbedret likviditet, lønnsomhet og soliditet. Ved en finansiell restrukturering har vi fokus på å frigjøre likviditet, arbeidskapitalstyring (cash management) og finansieringsmuligheter.

 

 

  • Likviditetsanalyse med tiltak for å frigjøre likviditet
  • Arbeidskapitalstyring (cash management)
  • Tiltak for å redusere kostnader og øke inntekter
  • Kapitaliserings- og finansieringsmuligheter