Tjenester

icon

Finansiell restrukturering

Finansiell restrukturering

Mange tenker på refinansiering når det er snakk om finansiell restrukturering, men det er ikke nødvendigvis tilfellet.

 

Ved en finansiell restrukturering har vi fokus på å flytte på brikkene for å få de til å passe bedre sammen. Dette vil føre til forbedret lønnsomhet, likviditet og soliditet for din bedrift. Æge finner og gjennomføre de tiltakene som vil gi best resultat for ditt selskap, blant annet ved å gjøre:  


 

  • Likviditetsanalyse (cash management)
  • Tiltak for redusere kostnader
  • Lønnsomhetsanalyse
  • Quick wins (raske forbedringstiltak)