Tjenester

icon

Verdivurdering

Verdivurdering

En verdivurdering fastsetter en antatt omsetningsverdi for en virksomhet eller aksjer, noe som er nødvendig i de fleste tilfeller av eierendringer.

Det finnes ingen fasit på hva en virksomhet er verdt, da mye avhenger av bevegelser i markedet, fremtidsutsikter og risiko. Men det finnes flere metoder for å anslå en pris. I Æge vet vi hva vi skal se etter, slik du får en mest mulig korrekt vurdering.

En uavhengig verdivurdering inngår i flere av de andre tjeneste Æge leverer, men tilbys også som et enkeltstående produkt.